Talks 2017

De Energy Innovation Talks geeft studenten en Young Professionals de kans om hun ideeën aan de top van de energiesector te presenteren.

Ideeën voor de energietransitie

Tijdens de Energy Innovation Talks worden studenten & young professionals uitgedaagd om tijdens de Masterclass mee te denken over één van de 3 vraagstukken van de belangrijkste thema’s binnen de top van de energiesector. Op de Masterclass leren zij de top van de energiesector kennen en gaan ze aan de slag met de drie thema’s. De 24 deelnemers die aan het einde van de dag een goede videopitch geven worden uitgenodigd voor de Bootcamp waar zij in teams een idee gaan ontwikkelen en klaar worden gestoomd om deze te presenteren op de Werkconferentie van de Topsector Energie.

Het overkoepelende thema: De huidige duurzame technologieën in Nederland zouden met de juiste (economische) prioriteiten op grote schaal kunnen worden ingezet voor een duurzame energielevering. De technologie is er en ontwikkelt zich sneller en sneller, echter met de levering van duurzame energie zijn we er nog niet, alleen levering maakt nog geen systeem. Er zijn verschillende belangrijke problemen die moeten worden opgelost. Hier liggen de kansen om jezelf te onderscheiden en jouw steentje bij te dragen aan de transitie naar het energiesysteem van 2050. Ga jij de uitdaging aan?

Fluctuerende Energie

Unknown-1

Energielevering met behulp van hernieuwbare energie verschilt in een paar belangrijke aspecten met de huidige energielevering. Zo fluctueert het aanbod van wind- en zonne-energie op basis van de weersomstandigheden en is de daadwerkelijke opwekking een fractie van de geïnstalleerde capaciteit, hierdoor zal de afstemming van vraag en aanbod moeilijker worden. De grote pieken en dalen, veroorzaakt door de wind en zonneparken, zorgen voor een grote belasting op ons elektriciteitsgrid wat zorgt dat de elektriciteit niet goed te transporteren is, waardoor verschillende gebieden toch weer over gaan op conventionele fossiele centrales.

De TKI Wind op Zee daagt jou uit om hier over mee te denken!

Duurzame Industrie

Unknown

Met het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening zijn we er nog niet. De elektriciteitsvoorziening is maar 30% van ons energiegebruik in Nederland en alhoewel dit kan worden vergroot door elektrificatie wordt bijna 60% van onze energie in Nederland door de industrie en transportsector verbruikt. Het probleem is dat juist die industrie en transportsector op dit moment nog heel afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen, zo hebben veel processen binnen de industrie extreem hoge temperaturen nodig die moeilijk zijn te bereiken met elektriciteit. Om tot een klimaatneutraal land te komen moeten deze grote energiestromen verduurzaamd worden.

De TKI Energie & Industrie daagt jou uit om hier over mee te denken!